Advertentie
Advertentie

Manpower Belgium bij sterkste groeiers uitzendmarkt

BRUSSEL (tijd) Manpower Belgium, de nummer vijf in de Belgische uitzendsector, rondde 2000 af met een omzet van ruim 4,9 miljard frank (122,4 miljoen euro), een groei met 32 procent ten opzichte van het jaar voordien. Een prestatie waar we best trots op zijn vermits de gemiddelde groei van de sector slechts 12 procent bedroeg, verklaart gedelegeerd bestuurder Michel Bodart. De winstgevendheid van het uitzendbedrijf bereikte een aanvaardbaarder niveau maar kan nog stukken beter. Het is nu eenmaal razend moeilijk, zo niet onmogelijk, om tegelijk heel sterk uit te breiden en veel geld te verdienen.