Advertentie
Advertentie

Mantelzorg valt niet uit persoonlijk assistentiebudget

(tijd) - Een gehandicapte die een persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangt, kan hiermee een familielid als persoonlijk assistent blijven vergoeden. Het PAB wordt wellicht wel beperkt tot de zwaar zorgbehoevenden en bij de toekenning van het budget wordt meer rekening gehouden met het zorgplan. Dat zei de Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels (Agalev), in de commissie-Welzijn. Minister Vogels liet vorige week weten dat haar budget het niet mogelijk maakt iedereen die in aanmerking komt voor een assistentiebudget ook effectief dat budget te bieden. Met het persoonlijk assistentiebudget kan een gehandicapte die erkend is door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap een of meerdere assistenten aannemen om aan niet-gespecialiseerde dienstverlening te doen. Iedereen kan persoonlijk assistent worden. Uit ramingen van een studiecel van het Vlaams Fonds blijkt dat ruim 50.000 mensen potentiële PAB-kandidaten zijn. Stel dat die gemiddeld 12.500 euro per jaar ontvangen, dan is jaarlijks 625 miljoen euro nodig. Geconfronteerd met deze cijfers, stelde minister Vogels een voorontwerp van besluit op waarin ze suggereerde de mantelzorger, de niet-professionele assistent dus, uit het PAB te verwijderen. CD&V en VLD lieten onmiddellijk weten dat dit voor hen niet kon. Dit voorontwerp werd doorgegeven aan de raad van bestuur van het Vlaams Fonds. Na een advies van de raad, zou ik het besluit aanpassen. Ik betreur het echter dat de tekst vanuit de raad gelekt is en voorgesteld als zou ik definitief van plan zijn de mantelzorg te schrappen uit het PAB, verdedigde Vogels zich. Zwaar zorgbehoevendeOm het PAB nu binnen de budgettaire perken te houden, stelt Vogels voor het voor te behouden aan zwaar zorgbehoevenden. Dit betekent evenwel niet dat zij meer geld krijgen. Het kan immers niet zijn dat een zwaar zorgbehoevende veel meer kost thuis dan in een verpleegtehuis. Het plafond van 35.000 euro is wel haalbaar. Ten slotte moet er bij de beoordeling ook meer rekening worden gehouden met het zorgplan waarin de aanvrager moet aangeven wat hij met het PAB gaat doen. Naast het afbakenen van de doelgroep, wil Vogels in haar ontwerpbesluit ook de zoektocht naar een persoonlijk assistent vergemakkelijken door het mogelijk te maken een assistent in te kopen bij een voorziening. IdV