MAP is fataal voor intensieve veeteeltbedrijven

(tijd) - Het Mestactieplan (MAP) brengt een omwenteling teweeg in de financiering van de intensieve veeteelt. Heel wat bedrijven dreigen op korte termijn over kop te gaan, omdat niemand nog bereid is het bedrijfskapitaal te financieren. Vooral houders van kalveren, maar ook van varkens, hebben weldra geen geld meer om voeder te kopen en hun dieren te verzorgen. Dit zegt Hugo van den Broeck, landbouwconsulent van de bank BBL.De intensieve veeteeltbedrijven financieren hun bedrijf (niet alleen hun uitrusting en stallen, maar ook hun bedrijfskapitaal) voor 95 procent of meer met vreemde middelen. De behoefte aan bedrijfskapitaal is voor de meeste bedrijven haast even groot als de kosten van de stallen en kan tussen de 10 en de 20 miljoen frank bedragen.