Advertentie
Advertentie

MAP krijgt opnieuw Europese tegenwind

(tijd) - De Europese Commissie gaat België een gemotiveerd advies sturen omdat de nitratenrichtlijn niet wordt nageleefd. Zo zou Vlaanderen te weinig gevoelige zones voor nitraatvervuiling in kaart hebben gebracht en onvoldoende strenge bemestingsnormen hanteren. Bovendien wordt bijkomende juridische actie, op basis van de argumenten die de Vlaamse milieubewegingen aanbrachten, niet uitgesloten.Het gemotiveerd advies dat de EU-Commissie naar België stuurt, is de laatste stap voor een verwijzing naar het EU-Hof van Justitie. Luxemburg en Duitsland mogen een gelijkaardige brief verwachten.