Advertentie
Advertentie

MAP-milieubeleidsovereenkomst niet helemaal conform decreet

(tijd) - De milieubeleidsovereenkomst over het Mestactieplan 1999-2003 die minister van Leefmilieu Kelchtermans met de landbouwsector sloot, beantwoordt niet aan alle decretale voorwaarden waaraan zo'n overeenkomst moet voldoen. Dat zegt de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement in een advies aan de commissie Leefmilieu. Het Vlaams Parlement moet het akkoord nog bekrachtigen.De commissie had het advies gevraagd omdat de Mina-raad zich kritisch had uitgelaten over de MAP-milieubeleidsovereenkomst. Landbouwers die bij de milieubeleidsovereenkomst aansluiten, hoeven niet alle regels van het Mestdecreet te volgen, maar zijn wel gebonden aan de Europese nitraatnorm van 50 mg/liter.