Advertentie
Advertentie

Marc Verwilghen niet te spreken over zijn voorganger Van Parys

(tijd) - Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) is niet opgezet met de wijze waarop zijn voorganger Tony van Parys het dossier-Langlois behandeld heeft. Vooral dat Van Parys hem niet had ingelicht over de verlenging van het mandaat van de onderzoeksrechter die de zaak-Dutroux leidt , zit Verwilghen hoog. Van Parys liet gisteren blijken dat hij deze kritiek overroepen vond: Marc Verwilghen had deze informatie met een simpele vraag bij de administratie kunnen krijgen.Marc Verwilghen bleef gisteren ook na het aanhoren van de reactie van Tony van Parys bij zijn kritiek. De minister van Justitie zegt pas op 14 augustus, de dag dat het Koninklijk Besluit in het Staatsblad verscheen, vernomen te hebben dat het mandaat met een Koninklijk Besluit van 7 juli vanaf 1 september 1999 voor vijf jaar verlengd wordt.