Marcel Smets nieuwe Vlaamse Bouwmeester

(tijd) - De stedenbouwkundige Marcel Smets volgt Bob Van Reeth op als Vlaamse Bouwmeester. De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Geert Bourgeois (N-VA), stelde hem gisteren voor. Smets verwierf in ons land vooral faam door het hertekenen van de Leuvense stationsomgeving.