Advertentie
Advertentie

Marcel van Dam, columnist, over militaire VN-missies

Hoe serieus moeten we dat argument van de internationale rechtsorde nu nemen als het gaat om de uitzending van onze jongens naar Eritrea? Als we het kabinet mogen geloven, zijn de risicos van uitzending zo gering dat de vraag rijst of de internationale rechtsorde überhaupt in gevaar is. Het is van tweeën een: of de Nederlandse troepen leveren een bijdrage aan het handhaven van de wapenstilstand die zonder die aanwezigheid gevaar zou lopen. Dan is er wel degelijk een risico. Of die wapenstilstand is niet in gevaar en dan hoeven er ook geen troepen heen. (...) Vredesmissies zoals in Eritrea kunnen alleen zinnig worden uitgevoerd door grote landen die in geval van nood in volle omvang over het hele scala van militaire machtsmiddelen kunnen beschikken. Nederland en zijn krijgsmacht zijn daarvoor te klein. Het bedelen om inzet van die machtsmiddelen in geval van nood bij grote landen is niet alleen gênant, maar vooral naïef. Oorlog is per definitie het opzij zetten van iedere redelijkheid. Afspraken zijn in die omstandigheden niet veel meer waard. Omdat er nu een verkiezingscampagne in de VS aan de gang is, moeten alle Amerikaanse militairen in Kosovo in de kazernes blijven. Want er mocht een van hen eens iets overkomen. Dat zou Bush goed kunnen gebruiken. Bij eventuele gevechten in Pristina zal dan ook geen Amerikaan worden ingezet. De VolkskrantHenk Hofland, columnist, over JoegoslaviëEen land na een revolutie (of een bevrijding, zoals we uit ervaring weten) is een chaos. Er zijn er die de kans waarnemen om particuliere rekeningen te vereffenen. Nieuwe profiteurs duiken op, de oude onder. Niets gaat ordelijk. Alleen degenen die daar precies de weg weten, kunnen geleidelijk de normale verhoudingen herstellen. Hulp van buiten is noodzakelijk. Goede raad van en eisen van vreemden, die ervan uitgaan dat Servië van de ene week op de andere weer een gewoon land is geworden, werken averechts. Belgrado in politiek opzicht een paar maanden met rust laten is het beste, nu ze hebben laten zien dat ze zelf in staat zijn geweest hun dictator te verjagen. NRC HandelsbladHuub Broers, winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Voeren, over de strategische blunder van de partij Retour à LiègeIk vind dat Retour à Liège een zeer zware strategische fout heeft gemaakt door de situatie van de Franstaligen in Voeren bij momenten te vergelijken met een etnische zuivering die doet denken aan ex-Joegoslavië. Die vergelijking was volledig misplaatst en buiten proportie. Vele nog onbesliste Nederlanders hebben zo uiteindelijk nog onze kant gekozen. Le Soir