Mario Monti legt staatssteun voor Alstom aan banden

(tijd) - Het Franse industriële concern Alstom ligt de komende jaren onder scherp toezicht van de Europese Commissie. Alleen onder scherpe voorwaarden wilde Europees Commissaris voor Mededinging, Mario Monti, instemmen met de staatssteun waarmee de Franse regering Alstom behoedt voor een faillissement.