Advertentie
Advertentie

Maritiem symposium

Op 18 mei organiseert Nedwerk een maritiem symposium. Grensoverschrijdende belangen overstijgen meer en meer het concurrentiegericht denken. De snelle evolutie in de transportsector eist snelle aanpassingen in organisatie, investeringen en administratieve omkadering. In dit kader worden volgende onderwerpen behandeld: Schaalvergroting in de scheepvaart; Schaalvergroting in de haven; Havenbedrijf nieuwe stijl. Sprekers zijn: professor Nico Wijnolst (TU Delft), dr. Theo Notteboom (RUCA), Carel van den Driest (president-directeur ECT Rotterdam, containers), Alex Desiron (algemeen directeur ACT Antwerpen, stukgoed), Godfried van den Heuvel (algemeen directeur Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam) en Eddy Bruyninckx (directeur-generaal Haven van Antwerpen). Inleider en moderator is Honoré Paerlinck, gedelegeerd bestuurder Port en Transport Consulting. Het symposium start om 18 u. in het auditorium Hélène Fourment van de Fortis Bank, Meir 48 in Antwerpen.Verdere inlichtingen: Nederlandse KvK voor België en Luxemburg, mevr. Van Impe, tel.: 02/219.11.74, fax 218.78.21, e-mail: info@nkvk.be of de website: www.nkvk.be.