Maritieme nijverheid blijft over haar problemen praten

BRUSSEL (tijd) - Uit een tweede mededeling die de Europese kommissie in een jaar tijd over de problemen van de Europese maritieme nijverheid publiceerde, kan niet meteen afgeleid worden welke oplossingen ze hiervoor voorstelt. Wel is het duidelijk dat nog lang en uitvoerig overleg zal worden gepleegd over de vele uitdagingen waarmee die sektor wordt gekonfronteerd.