Marivlam kijkt 160.000 Vlaamse werknemers in de ogen

(tijd) - Enkele duizenden Vlaamse industriële bedrijven met zo'n 160.000 werknemers kunnen in 1997 (of een van de drie volgende jaren) rekenen op een vermindering van hun loonkosten, die door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming uit het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 1996-1997. Minister van Economie Eric van Rompuy heeft de intentie de maatregel te verlengen en hoopt daarvoor geld te vinden op de 'gewone' Vlaamse begroting.Van de werkgelegenheidsmaatregelen die de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners dinsdag goedkeurden, loopt vooral Marivlam in de kijker: de regionaal financierbare fiscale verlaging van de arbeidskosten voor ondernemingen die een bijdrage leveren tot het behoud of de toename van de werkgelegenheid. Van de 6 miljard frank die de Vlaamse regering in 1996-1997 uittrekt om de werkgelegenheid te bevorderen, gaat 1,5 miljard naar Marivlam. De naam Marivlam verwijst naar de federale Maribel-regeling voor de parafiscale vermindering van de arbeidskosten.