Advertentie
Advertentie

Marketing voor het produkt kultuur

De stad Gent houdt na alle werken aan de Opera, het KNS- gebouw en de nieuwe koncertzaal in de Bijloke weinig of geen geld meer over om ook nog te investeren in het eigenlijke "produkt' kultuur. Maar het geld kan ook elders gezocht, en wel bij de bron. De diverse Gentse toneelgezelschappen en andere kultuurverenigingen kunnen zelf hun inkomsten nog verhogen door een betere klantenwerving. Twee jaar geleden werd voor de promotie van het kunstgebeuren in Gent het "Kunstenoverleg' opgestart, een platform samengesteld uit mensen die representatief zijn voor de Gentse kulturele sektor, en gezamenlijk in plaats van elk afzonderlijk promotie willen voeren. Dat zegt althans schepen van Kultuur Rudy Van Quaquebeke die het Kunstenoverleg logistieke steun gaf onder de vorm van een sekretariaat, materiaal en personeel, en in ruil daarvoor nu van hen nu regelmatig advies krijgt.