Marketingkosten drukken winst Ford

(tijd) - Ford Motor Company (Belgium) behaalde in het eerste halfjaar een winst vóór belasting van 90,19 miljoen fr., tegenover 160,77 miljoen een jaar voordien. De omzet ging weliswaar vooruit, maar zware marketinginspanningen hadden een negatieve invloed op het resultaat.