Advertentie
Advertentie

Markt van beroepengidsen krimpt lichtjes

(tijd) - De markt van de beroepsgidsen is in 1996 met 5 tot 10 procent gekrompen. Zowel ITT Promedia als nieuwkomer BDS geven toe dat ze dit jaar met een licht lagere omzet zullen afsluiten. De prijzen van de advertenties bleven vrijwel ongewijzigd. De uitgevers van de boeken schrijven de daling op de eerste plaats toe aan het minder gunstig economisch klimaat. Waarschijnlijk waren een groter aantal adverteerders ook niet langer bereid om voor advertenties in de twee gidsen te betalen.De terugval blijkt ook aan het aantal bladzijden advertenties (zie kader). Op vergelijkbare basis ziet men bij ITT Promedia een daling met 4,7 procent. ITT Promedia verwacht een omzet van iets meer dan 6 miljard frank in 1996. Op vergelijkbare basis stijgt het aantal bladzijden van BDS met 3,9 procent. De stijging is enkel het gevolg van een toename in het boekdeel Brussel (en duidelijk ten nadele van ITT Promedia). Brussel was vorig jaar het eerste boekdeel dat het toen nog niet 100 procent operationele BDS uitbracht. In alle andere boekdelen waar een vergelijking mogelijk is, daalde het aantal bladzijden. Bij ITT Promedia is dat niet het geval. 'BDS stelt ook een lichte terugval van de markt vast en we schatten dat ons marktdeel dit jaar iets boven de 30 procent zal liggen', stelt Jos Huypens, die optreedt als woordvoerder van BDS.