Markt van buy-outs lijdt onder slecht economisch klimaat

(tijd/bloomberg) - De wereldwijde economische groeivertraging en de terugval van de aandelenbeurzen treffen ook de markt van de management buy-outs. Cijfers van het Center of Management Buy-Out Research (CMBOR), het Britse gezaghebbende onderzoeksinstituut, leren dat het voorbije kwartaal in het Verenigd Koninkrijk voor slechts 4,5 miljard pond (7,2 miljard euro) buy-outtransacties werden afgesloten. Dit is 50 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar en 2,7 miljard pond minder dan tijdens het tweede kwartaal.De terreuraanslagen in de VS van 11 september legden de buy-outactiviteiten bijna helemaal stil. Sinds de aanval werden slechts negen deals gesloten. Het is onduidelijk hoeveel lopende deals gewoon uitgesteld werden en op een latere datum alsnog hun beslag zullen krijgen.Het vooruitzicht op korte en middellange termijn blijft problematisch. Volgens marktwaarnemers zal de toekomstige deal flow moeten komen van sectoren als vastgoed, voeding en gezondheidszorg, sectoren waar de cashflows waarschijnlijk redelijk goed stand kunnen houden. Voor sectoren die de voorbije maanden populair waren, zoals ontspanning, catering en reizen, lijkt de toekomst minder rooskleurig.Ook in de VS kent de buy-outmarkt moeilijke tijden. Een onderzoek van Mercer Management Consulting toont dat bij 12 geanalyseerde Amerikaanse buy-outfondsen meer dan de helft van de investeringen die tussen 1998 en 2000 gedaan werden, momenteel een negatief rendement hebben. Voor de periode 1990-1997 bedraagt dit percentage slechts 15 procent. De duik die de aandelenmarkten hebben genomen trekt de waarde van de bedrijven in portefeuille mee naar beneden. Bovendien maakt het opdrogen van de markt voor beursintroducties het voor de fondsen moeilijker om hun participaties te verkopen.