Markt van heroplaadbare batterijen groeit explosief

OLEN (tijd) - Om in te spelen op de sterke groei van de batterijmarkt, besloot Union Minière al zijn batterij-gelieerde activiteiten samen te brengen. Het gaat om produkten afgeleid van zink, kobalt, nikkel, cadmium en binnenkort wellicht indium. 'UM is de enige non-ferroproducent die op coherente wijze de batterijproducenten grondstoffen kan aanleveren voor vijf batterijtypes', zegt directeur Thomas Leysen.Union Minière herdoopte zopas zijn business unit 'Cobalt & Nickel Products' tot 'Cobalt & Energy Products'. Dit valt tezamen met de overbrenging van de activiteiten zinkpoeders en -zinkpastillen van de BU 'Industriële produkten en bouwprodukten' en de activiteiten cadmiumpoeders, - oxiden en -metalen van de BU 'Zinkraffinage'.