Markten rekenen met forse daling staalprijs

Het sentiment rond staalaandelen beleeft een dieptepunt. Tot voor de zomer presteerden de aandelen beter dan de markt. De staalproducenten voerden de prijsverhogingen door, en de gevreesde gevolgen van de Amerikaanse protectionistische maatregelen bleven uit. Maar over de laatste drie maanden verloor het gemiddelde staalaandeel 45 procent van zijn waarde. De markten houden impliciet rekening met een ineenstorting van de staalprijzen begin volgend jaar. Uit een studie van ABN AMRO blijkt dat over de voorbije drie jaar er een correlatie was tussen de koersen van staalaandelen en de verwachte staalprijzen binnen 6 maanden. Dit jaar voerden de grote drie producenten Arcelor, ThyssenKrupp en Corus reeds driemaal een prijsverhoging door voor in totaal 80 euro per ton. Eind vorig jaar bereikte de staalprijs met 225 euro per ton het laagste niveau in 20 jaar. Dat we volgend jaar opnieuw deze weg opgaan, vinden veel analisten een overdreven stelling.Voorzitter Ulrich Middelmann van ThyssenKrupp haastte zich mee te delen dat er begin volgend jaar opnieuw een prijsverhoging zit aan te komen voor plat koolstofstaal. Sinds de bekendmaking van beter dan verwachte halfjaarcijfers op 22 augustus, daalde het aandeel met 35 procent tot 9,10 euro. Toch slaat Middelmann een optimistische toon aan: Alle indicatoren wijzen op een lichte verbetering voor het volgende boekjaar. Sinds de zomer wijzen de voorlopende indicatoren van de industrie op een achteruitgang. Vooral Duitsland, waar ThyssenKrupp 40 procent van de omzet genereert, heeft het te verduren. Op de vraagzijde hoeven de producenten dus niet te rekenen op een stijging van de staalprijs. De aanbodzijde ziet er beter uit. Vorig jaar bewezen de producenten over de discipline te beschikken om de productie tijdig aan te passen aan een dalende vraag. Corus sloot een fabriek in Groot-Brittannië, terwijl ook ThyssenKrupp in een vroeg stadium de productiecapaciteit terugschroefde. De producenten zijn klaar om de oefening te herhalen om zodoende een te sterke prijsdaling te vermijden. Ook de Europese Commissie helpt een handje door een beperking van de invoer als antwoord op de Amerikaanse maatregelen. Door de prijsverhogingen die voor de rest van dit jaar zijn vastgelegd, zullen de resultaten van de staalproducenten dit jaar weinig verrassingen inhouden. Voor volgend jaar kunnen producenten zoals Arcelor en Corus winstgroei voorleggen ook als de prijsverhogingen niet plaatsvinden. Arcelor zal kostenbesparingen realiseren door de fusie tussen Usinor, Arbed en Aceralia. Corus beoogt eveneens kostenbesparingen door een fusie met het Braziliaanse CSN, een van de meest efficiënte producenten ter wereld. Onzekerheid over het welslagen van de fusie, die tegen midden november moet beklonken zijn, heeft het aandeel van Corus extra getroffen (-55 procent over drie maanden). In de voorbije week hield het wel stand door persberichten over een nakende verkoop van de aluminiumafdeling aan Pechiney.Onder analisten blijft Arcelor het populairst. Het noteert tegen 5 keer de verwachte winst voor 2003, terwijl de koers-winstverhouding van ThyssenKrupp 8 bedraagt. De waardering van Arcelor rekent met een sterke daling van de staalprijzen. Elk ander scenario geeft het aandeel een opwaarts potentieel. CDR