Advertentie
Advertentie

Markten telekommunikatie-terminals moeten midden 1990 ontsloten zijn

Over enkele dagen zal in het Officieel Publikatieblad van de Europese Gemeenschap een richtlijn verschijnen die de EG- lidstaten ertoe verplicht tegen midden 1990 hun markten voor telekommunikatie-eindapparatuur (terminals) te ontsluiten. De richtlijn werd donderdag door EG-kommissielid Peter Sutherland toegelicht tijdens een informele bijeenkomst van de PTT-ministers van de Twaalf in West-Berlijn. De richtlijn botste op heel wat verzet vanwege de lidstaten, niet zozeer omwille van haar inhoud (zo werd althans officieel gezegd), maar omwille van haar juridische basis. Het gaat hier immers om een richtlijn die de Europese kommissie op 29 maart eigenmachtig nam. En dat hebben de lidstaten niet zo graag.