Marktpenetratie naar werkgevers en uitbreiding van marktsegment

DE aktie voor marktpenetratie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding naar de werkgevers toe kende eind '90 een hoogtepunt. Toen had men zoveel mogelijk werkgevers benaderd om zoveel mogelijk vakatures binnen te krijgen. Sindsdien legt de VDAB zich meer toe op een uitbreiding van zijn marktsegment naar de werkzoekenden toe. "Trajektwerking' heet dat en betekent het zoeken van een aangepast jobdoelwit uitgaande van de kundigheden en wensen van de betrokkenen. Over de werking van de VDAB op de arbeidsmarkt hadden we een gesprek met direkteur mevrouw Crauwels, ekonomist Piet Vorsters en hoofd arbeidsbemiddeling Hubert Driesen.