Marktwerking voorop in Nederlands beleid

Cultuur is zowel voor de samenleving in haar geheel als voor de individuele burger van grote waarde en kan een bijdrage leveren aan de integratie en cohesie in onze maatschappij, zo liet de Nederlandse minister-president Wim Kok Koningin Beatrix zeggen in de traditionele troonrede van vorige dinsdag. Wie echter naar de cijfers gaat zoeken krijgt echter een heel ander beeld. Op de totale Nederlandse rijksuitgaven die voor volgend jaar voorzien zijn met een som van bijna 232 miljard gulden, gaat er 41 miljard naar het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. En op die begroting staat Cultuur samen met de post overige uitgaven op 2,6 miljard (vorig jaar was dat overigens nog 2,9 miljard).