'Marly illustreert hoe Brussel functioneert'

(tijd) - De brand op de verlaten cokesfabriek van Carcoke-Marly in Neder-over-Heembeek heeft Bert Anciaux, die vlakbij woont, niet onberoerd gelaten. De sluiting van de fabriek, 10 jaar geleden, was een van zijn eerste politieke overwinningen. 'Tot ze de deuren sloot, was Carcoke een van de meest vervuilende fabrieken van het land. En dat was de site onlangs opnieuw', klinkt het gedreven. Anciaux spaart de Brusselse ministers niet. 'Jos Chabert (CD&V), als Brussels minister bevoegd voor brandbestrijding, is de kwaadste nog niet. Maar hij had duidelijk de ernst van de situatie niet door. Anders zou hij niet voor de camera's verklaard hebben dat de torens 'naar het schijnt' alweer in brand stonden, terwijl de lucht achter hem zwart zag van de rook.' De Spirit-minister had duidelijk meer problemen met de houding van enkele Franstalige Brusselaars. 'Het optreden van Didier Gosuin, de Brusselse MR-minister van Leefmilieu, of beter het gebrek eraan, was om achterover te vallen. Maar dat was nog niets vergeleken met de houding van de Brusselse gouverneur, Veronique Paulus de Chatelet. Ik begreep ineens waarom ze gouverneur was. Haar enige bevoegdheid is rampbestrijding. Wel, zij heeft blijkbaar veel werk met zichzelf. Die vrouw is een verschrikking.' 'Marly is symptomatisch voor het slecht functioneren van het Brussels hoofdstedelijk gewest', klinkt het. 'De nood aan een ander statuut voor Brussel is nog maar eens bewezen. Brussel moet beseffen dat het geen eiland kan zijn in Belgie, dat het verantwoording moet afleggen aan de andere gewesten. Het kan niet dat het hoofdstedelijk project enkel door de Brusselaars vorm wordt gegeven. Ook de Franse, de Vlaamse en de Europese gemeenschap moeten erbij betrokken worden. KVe/StS