Martens: deze regering moet herstelbeleid voortzetten

De huidige regering wil het ekonomisch herstelbeleid voortzetten. Zo heeft zij de doelstelling om het overheidstekort in 1989 tot 7 procent terug te dringen van de vorige regering overgenomen. De kaderwet op het konkurrentievermogen en de fiskale hervorming zijn eveneens grotendeels afkomstig van Martens VI. Ook de socialisten zijn voorstander van dit beleid. Wel worden een aantal nieuwe aksenten gelegd om te vermijden dat we terecht komen in een duale maatschappij. Nieuwe aksenten die gefinancierd worden door nieuwe besparingen. Dit verklaarde eerste minister Martens in een interview met de redaktie.