Martens: nationale regering kan toepassing EG- richtlijnen afdwingen

BRUSSEL (tijd) - Indien gemeenschappen en gewesten weigeren Europese richtlijnen om te zetten in intern recht, moet de nationale overheid - in laatste instantie - dwingend kunnen optreden. Dit probleem moet tijdens de derde faze van de staatshervorming geregeld worden. Dit heeft eerste minister Martens gisteren gezegd na een studiedag over 1992. Naast nationale ministers namen hieraan ook de sociale partners en universitaire vertegenwoordigers deel. De diskussie ging zowel over inhoudelijke als over strukturele aspekten.