Martens niet tegen verhoging dotatie kijk- en luistergeld

BRUSSEL (tijd) - Na vice-premier Schiltz heeft nu ook eerste minister Martens zich vrij positief uitgelaten over de mogelijkheid om aan de gewesten en gemeenschappen een groter deel van het kijk- en luistergeld door te storten voor de financiering van de ambtenarenweddes. Premier Martens noemde dat vrijdag na de ministerraad een "handige' oplossing. Voorzitter Geens van de Vlaamse executieve blijft zich evenwel tegen deze oplossing verzetten.