Advertentie
Advertentie

Martens trekt juridisch kader rond buitenschoolse opvang

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde dinsdag een ontwerpdecreet en vier besluiten goed, waarmee minister van Welzijn Luc Martens een juridisch en organisatorisch kader geeft aan de buitenschoolse opvang. Om de versnippering tegen te gaan, zullen de gemeenten, met de steun van Kind & Gezin, overleg organiseren en een lokaal beleidsplan opstellen. De meldplicht wordt uitgebreid en er komen ook kwaliteitsnormen voor de buitenschoolse opvang.Buitenschoolse opvang - niet te verwarren met voorschoolse opvang van peuters tot 3 jaar - beantwoordt aan een brede maatschappelijke behoefte. Doordat in steeds meer gezinnen beide ouders buitenshuis werken, groeide de voorbije jaren de vraag naar en het aanbod van opvangmogelijkheden voor en na de schooltijd en op vrije dagen.