Advertentie
Advertentie

Massale immigratie geen oplossing voor vergrijzing

(tijd) - Een massale immigratie om de vergrijzing en de dalende bevolkingsgroei op te vangen, zoals de VN suggereren, is geen duurzame oplossing. Er zijn betere beleidsscenarios, gebaseerd op financieel-economische en sociale maatregelen, denkbaar voor de ontgroening en de vergrijzing. Dat bleek op de studiedag Afnemende vruchtbaarheid: Een zorg voor later? die deze week door de Vereniging voor Demografie werd gehouden. Onderzoek, gebaseerd op de volkstelling van 1991, wijst ook uit dat het effect van de vreemdelingen op de vruchtbaarheid in België zeer gering is.