Advertentie
Advertentie

Massale konversie Aegon-obligaties in Zw.fr.

DEN HAAG (reuter) - Beleggers die samen 85% van de konverteerbare obligaties in Zw.fr. van de Nederlandse verzekeraar Aegon bezitten, hebben beslist om hun effekten deze maand om te ruilen tegen aandelen. Het gaat om een lening van 160 miljoen Zw.fr., die in 1986 werd uitgegeven met een rente van 2,25% en in 1993 op eindvervaldag komt. Het geplaatste kapitaal van Aegon zal daardoor toenemen met 4%. Bij de raming van de bedrijfswinst voor 1991, die even hoog zal zijn als de 14,2 gulden het aandeel van vorig jaar, werd al rekening gehouden met deze kapitaalverhoging. Afgelopen maand verminderde Aegon de konversieprijs van 126 tot 107,9 gulden ter aanmoediging van de obligatiehouders. Op die manier wilde Aegon voorkomen dat de obligatiehouders zouden gebruik maken van hun keuzerecht om de obligaties terug te verkopen aan de maatschappij met een premie op de nominale waarde. Ook de konversieprijs van een andere konvertibele lening van 160 miljoen Zw.fr., uitgegeven in 1986 tegen 2% en met vervaldag in 1993, werd verlaagd van 126 naar 106,7 gulden.