Massale "uitstoting' van ouderen veroorzaakt "kultuurschok'

ANTWERPEN (tijd) - Oudere werknemers worden vaak bijna moeite- en schaamteloos "uitgestoten', met name wanneer bedrijven afslanken. Werkgevers vergeten dat met die groep medewerkers ook een pak ervaring de deur uitgaat. Massale afvloeiingen veroorzaken een soort "kultuurschok' omdat een aantal vertrouwde relaties verbroken wordt. Een echt human resources management moet voldoende oog hebben voor waarden, bedrijfskultuur en beleidsoverwegingen.