Advertentie
Advertentie

Matige rentestijging meest waarschijnlijk scenario voor 2005

Een van de belangrijkste vraagstukken voor 2005 is niet zozeer of de rente de hoogte zal ingaan, maar wel hoe dat zal gebeuren. De VS trekken nu ruwweg driekwart van de spaaroverschotten van de rest van de wereld naar zich toe. Dat is niet houdbaar op lange termijn. De logica vraagt dat het aantrekken van die spaarmiddelen uiteindelijk tegen hogere kostprijzen moet gaan. De kans dat dat naar een spectaculaire opstoot van de rente leidt, lijkt ons echter vrij gering.