Maurice Lippens: 'Verkoop Anhyp wordt geen veehandel'

BRUSSEL (tijd) - De Antwerpse spaarbank Anhyp heeft in de eerste jaarhelft een netto courante winst geboekt van 535 miljoen frank. Op jaarbasis verwacht Anhyp een miljard winst, wat overeenkomt met het vorige boekjaar. Over de toekomst van Anhyp is weinig nieuws bekend. 'Alle formules zijn open', zei bestuursvoorzitter Maurice Lippens op een persconferentie voor de buitengewone aandeelhoudersvergadering.De BAV had de benoeming van drie bestuurders en de problematiek van artikel 60 (regeling van belangenvermenging) als dagorde. Yves Dallemagne en Didrik van Caloen werden als leden van het directiecomité opgenomen in de raad van bestuur. Verder werd Reynald Moretus van de gelijknamige Antwerpse familie benoemd tot bestuurder. De familie heeft een belang van circa 3 procent in Anhyp. Moretus (ex-Generale en ex-CMB) zal over de familiale belangen waken nu Anhyp verkocht wordt. Bestuursvoorzitter Lippens wees gisteren op Moretus' juridische en financiële kwaliteiten.