Advertentie
Advertentie

Maximum Vlaamsebelastingkorting 16 miljard frank

(tijd) - De kabinetschef van Financiën, Peter Praet, ontkende gisteren dat de Vlaamse belastingkorting mag oplopen tot 28 miljard frank. Het maximumbedrag is zon 16 miljard. De Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, verklaarde eerder deze week met minister van Financiën Reynders een akkoord over 28 miljard bereikt te hebben. Volgens Praet bepaalt het akkoord dat de gewesten maximale kortingen en opcentiemen op de personenbelasting mogen toestaan/heffen ten belope van 2,5 procent van de totale opbrengst van de personenbelasting op hun grondgebied. Voor Vlaanderen geeft dit voor 2001 een maximumbedrag van naar schatting ongeveer 16 miljard. De 28 miljard waarover Dewael het had, is gelijk aan 2,5 procent van de opbrengst van de personenbelasting voor heel het land. Toch zit de Vlaamse regering met de 9,7 miljard frank korting nog steeds beduidend onder het toegestane maximumbedrag.De Franse gemeenschapsregering liet dinsdagavond weten beroep aan te tekenen tegen de Vlaamse belastingverlaging.