Advertentie
Advertentie

Maximumtarieven van verzekeringsbons op vijf tot acht jaar lichtjes hoger

(tijd) - De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) heeft de maximumtarieven voor verzekeringsbons met een looptijd van vijf tot acht jaar licht verhoogd. Voor bons met kortere looptijden blijft alles bij het oude. De wettelijke bovengrens geldt voor alle contracten die vanaf 8 januari 1997 zijn of worden verkocht. De maxima worden berekend op basis van het gemiddeld rendement van de staatsfondsen. Elke maatschappij die toestemming heeft gekregen om verzekeringsbons te verkopen, kan vrij haar tarieven bepalen voor zover de maxima niet worden overschreden en de maatschappij over de nodige activa beschikt die voldoende opbrengen om de gewaarborgde rente te betalen aan de klant.