Maximumtarieven verzekeringsbon naar nieuw laagtepunt

(tijd) - De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) verlaagt de maximumtarieven voor verzekeringsbons opnieuw. Voor een bon op vijf jaar kan sinds 12 mei nog ten hoogste 4,84 procent gewaarborgde rente gegeven worden tegen 4,98 procent voordien. Een bon op acht jaar, meteen ook de hoogst mogelijke looptijd, brengt nog maximum 5,50 procent op tegen 5,53 procent voordien. De bons met een looptijd van één tot vier jaar zitten al sinds verschillende maanden op hun laagste maximumgrens van 4,75 procent. Dat is de hoogste gewaarborgde rente die mag toegekend worden voor levensverzekeringen. Dat maximum geldt in principe voor alle levensverzekeringen, behalve voor aandelenverzekeringen (waarbij de premies belegd worden in deelbewijzen van beleggingsfondsen zonder gewaarborgde opbrengst) en verzekeringsbons. Verzekeringsbons hebben een looptijd van ten hoogste acht jaar en kunnen een hogere gewaarborgde rente opleveren dan de normale 4,75 procent op voorwaarde dat de verzekeraar bewijst over de nodige beleggingsactiva te beschikken die voldoende rendement opleveren en de maximale tarieven van de CDV respecteert.