Maystadt bepleit uitgavennorm voor gemeenschappen en gewesten

BRUSSEL (tijd) - Minister van financiën Philippe Maystadt heeft gisteren een pleidooi gehouden voor een federaal pakt dat aan alle bestuursniveaus - lees de gemeenschappen en gewesten - oplegt hoe snel de niet-rente-uitgaven mogen stijgen. Hij meent dat een pakt tussen de federale overheid en de deelgebieden noodzakelijk is om het overheidstekort tegen 1996 terug te dringen tot 3 procent van het BBP.Maystadt, die het jaarverslag van de staatsschuld voorstelde, beklemtoonde dat het overheidstekort nog te hoog is. De totale overheid boekte vorig jaar een deficit van 7,2 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP), terwijl zij een tekort van 5,8 procent had vooropgesteld.