Advertentie
Advertentie

Maystadt bezorgt vermogensbelasting mooie begrafenis

(tijd) - Op 1 januari werd de roerende voorheffing op effecten met vaste rente verhoogd van 13,39 tot 15 procent. Die verhoging is er mee verantwoordelijk voor dat de roerende voorheffing tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 12,5 procent minder opleverde dan tijdens dezelfde periode in 1995. Minister van Financiën en vice-premier Maystadt geeft dit voorbeeld tijdens een interview om aan te tonen dat de al te voortvarende invoering van een vermogensbelasting een averechts effect kan hebben.'Een goede fiscale maatregel is én rechtvaardig én efficiënt. Het dient tot niets om grote maatregelen te nemen die misschien moreel verantwoord zijn maar geen frank opleveren of de inkomsten van de overheid van de overheid zelfs doen dalen.' Met die woorden en het hierboven gegeven voorbeeld begraaft minister van Financiën Maystadt op elegante wijze de door de PS opgegraven strijdbijl van de vermogensbelasting. Maar net als de socialisten wil de nummer één van de PSC in de regering wel blijven streven naar een meer gelijke fiscale behandeling van de inkomens uit arbeid en uit kapitaal. De Algemene Sociale Bijdrage blijft hier een mogelijkheid.