Maystadt legt beginsels toekomstige beursorganizatie vast

Met zijn brief aan de voorzitters van bank en beurs heeft minister Maystadt het terrein afgebakend waarin op 5 september de besprekingen over een nieuwe marktorganizatie zullen beginnen. De inhoud ervan werd gisteren door Bernard Snoy, monetair en financieel raadgever van de minister, aan de pers bekendgemaakt. Men kan er van uitgaan dat elk woord in de tekst gewikt en gewogen werd. Hieronder, puntje per puntje, de tekst van de brieven, gevolgd door een korte bespreking.