Maystadt : meer hulp voor landen met klein leger

(vanonze verslaggever) BANGKOK (tijd) - De pleidooien van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en sommige industrielanden voor een vermindering van de defensie-uitgaven zorgen voor onvrede bij de ontwikkelingslanden. Toch is ministre van financiën Philippe Maystadt nog steeds van plan om tijdens de jaarvergadering een gelijkaardige oproep te doen en aan de dringen op meer hulp voor ontwikkelingslanden met lage defensieuitgaven.