Maystadt schept superstruktuur voor de openbare bankwereld

(tijd) - Het voorontwerp van wet op de OKI's is dan eindelijk afgeraakt. De openbare kredietinstellingen (OKI's) mogen als eerste hun mening geven over het werkstuk dat door het kabinet-Maystadt werd afgeleverd. Officiële reakties op de teksten vielen nog niet op te vangen, maar uit de eerste, officieuze reakties bleek dat vooral het opheffen van de bankautonomie van de filialen ten voordele van de holdings slecht overkwam.