Advertentie
Advertentie

Maystadt staat alleen met standpunt over fiscale aftrekbaarheid CBR-boete

(tijd) - Minister van Financiën Maystadt ontkent dat hij het cementbedrijf CBR een fiscaal cadeau van 130 miljoen frank heeft bezorgd. Volgens een arrest van het Hof van Cassatie zou de Europese boete die CBR wegens kartelvorming in 1994 moest betalen niet te beschouwen zijn als een verworpen uitgave en zou ze dus fiscaal aftrekbaar zijn. Fiscale specialisten zijn het niet eens met die uitleg. Het arrest dat Maystadt aanhaalt, heeft enkel betrekking op BTW-boeten, niet op de Europese boeten wegens kartelvorming.In een gisteren verspreide mededeling zegt minister van Financiën Maystadt dat hij CBR geen fiscaal cadeau van 130 miljoen frank gaf. De Europese boete van 8,032 miljoen ecu (320 miljoen B.fr.) die CBR in 1994 moest betalen wegens overtreding van de Europese kartelwetgeving, is geen 'verworpen uitgave'. Bijgevolg mag CBR deze boete fiscaal aftrekken, zo meent althans de minister.