Maystadt: "Verlaging RV op aandelen onhaalbaar tot in 1996'

BRUSSEL (tijd) - "Het heeft geen zin om illuzies te wekken. Er komt geen verlaging van de roerende voorheffing op risicokapitaal tijdens deze legislatuur, tenzij er natuurlijk onverwachte meevallers zouden zijn. Er is doodgewoon geen ruimte voor. De aandelenmarkt lijdt trouwens meer onder de hoge rentestand en de slabakkende konjunktuur, dan onder een roerende voorheffing van 25 procent op dividenden', zegt minister van financiën Philippe Maystadt.