Maystadt vermindert boete voor rijden zonder 'euro-vignet'

(tijd) - De boete voor ondernemers die goederen vervoeren voor eigen rekening en geen Europees autowegenvignet hebben gekocht, wordt drastisch verlaagd tot 10.000 frank forfaitair in plaats van 90.000 frank of 150.000 frank nu. Ze moeten wel blijk geven van 'goede trouw'. Minister van Financiën Maystadt, die over de wettelijke bevoegdheid beschikt om boeten te milderen, zal over elk geval apart beslissen.Minister Maystadt deelde zijn beslissing per brief mee aan de secretaris-generaal van de Administratie van Financiën. Al enige tijd wordt trouwens uitgekeken naar een omzendbrief van de fiscus over dit probleem. De beslissing van de minister kan de publikatie van die omzendbrief versnellen.