Advertentie
Advertentie

Maystadt vraagt EG-landen daadwerkelijke aanpak werkloosheid

BRUSSEL (tijd) - In een poging de EG-lidstaten tot een gemeenschappelijke aanpak van het werkloosheidsprobleem aan te zetten, heeft de Belgische minister van financiën, Philippe Maystadt, zijn EG-kollega's in een schrijven gevraagd konkrete doelstellingen voor het werkgelegenheidsbeleid te aanvaarden. Als voorzitter van de EG-raad van financiën is Philippe Maystadt niet te spreken over de richtsnoeren voor het ekonomisch beleid die dezer dagen op papier worden gezet. Onder druk van de ministers van financiën besliste de Europese kommissie immers haar ontwerp-richtsnoeren af te zwakken (Tijd, 20 en 25/11). Zondag komen de ministers van financiën bijeen om die richtsnoeren met gekwalificeerde meerderheid goed te keuren. Op 10 en 11 december doen de regeringsleiders hetzelfde tijdens hun Europese Raad. Op 13 december worden de richtsnoeren definitief door de ministers van financiën vastgelegd.