Advertentie
Advertentie

Maystadt wijst plan van uitgeversbedrijven af

(tijd) - Tijdens een informeel overleg met parlementsleden gisteren wees minister van financiën Maystadt het amendement af dat de Vlaamse parlementsleden Erik Van Rompuy (CVP), Carlos Lisabeth (SP) en Jan Loones (VU) bij artikel 12 van de financiële giga-wet indienden. Dat amendement voorziet de invoering van een onafhankelijke "multiplex'- instantie voor de verspreiding van financiële informatie. Maystadt wil dit aan de beurskommissie opdragen. De Vlaamse parlemenstleden handhaven echter hun amendement.