Advertentie
Advertentie

Maystadt wil dat EU-lidstaten eind 1996 klaar zijn voor start van eenheidsmunt

BRUSSEL (tijd) - De lidstaten van de Europese Unie moeten zich inspannen om tegen eind 1996 aan de voorwaarden te voldoen om tot de definitieve faze van de ekonomische en monetaire unie toe te treden, ook al zou die niet in 1997 van start gaan. Dat meent de Belgische minister van financiën Philippe Maystadt.De definitieve faze van de EMU kan alleen maar in 1997 beginnen, als een meerderheid der EU-lidstaten tegen die tijd aan de konvergentiecriteria inzake inflatie, rente, wisselkoers en overheidstekorten voldoet. Europees kommissielid Yves-Thibault de Silguy sluit die mogelijkheid niet uit, hoewel ze door velen als onwaarschijnlijk wordt beschouwd. Maar zelfs als dit scenario weinig of geen kans maakt, moet de afspraak van eind 1996 ernstig worden genomen.