Maystadt wil heffing 4,4% op premies individuele levensverzekering afschaffen

(tijd) - Minister van financiën Maystad heeft aan de ministerraad voorgesteld om de heffing van 4,4% op de premies voor een individuele levensverzekering of een pensioenverzekering af te schaffen. De daling van de fiskale ontvangsten wordt op 1,27 miljard fr. geraamd.