Maystadt zegt opnieuw "ja' aan Maastricht

(belga) - Minister van financiën Maystadt zegde in de kamerkommissie van financiën nooit voor een herziening van de Maastricht-norm gepleit te hebben. Ook los van Maastricht is België gehouden een einde te maken aan het sneeuwbaleffekt van de rentelasten. Maystadt werd over zijn eerdere uitspraken geïnterpelleerd door kamerleden van de regering als van de oppositie. Maystadt stelt nu dat het Verdrag van Maastricht soepel genoeg is opgesteld om ook aan moeilijke situaties het hoofd te bieden.