Maystadt ziet fiskale vrijstelling spaarboekje op termijn verdwijnen

BRUSSEL (tijd) - "De bestaansreden van de fiskale vrijstelling die nog wordt toegekend aan het gewone spaarboekje zal in de toekomst onvermijdelijk in twijfel worden getrokken. Het IMF pleit in zijn jongste rapport trouwens voor de invoering van de roerende voorheffing op het gewone spaarboekje en voor de vrijmaking van de tarieven van dit spaarprodukt', aldus Philippe Maystadt, minister van financiën tijdens het eerste nationaal kongres van het Belgisch Financieel Forum. De minister onderstreepte dat nog "geen konkrete initiatieven' zijn genomen.