Maystadt ziet geen heil in privatizeringen

(tijd) - Voor minister van financiën Philippe Maystadt is Belgacom het enige overheidsbedrijf dat eventueel voor een privatizering in aanmerking komt. Zo vertelde hij in een interview aan Le Soir. Maar privé-overnemers zullen volgens Maystadt niet bereid zijn om de pensioenlasten van Belgacom over te nemen, zodat de staat bij een privatizering uiteindelijk verliezende partij zou zijn. Omtrent de beperking van de fiskale aftrek van autokosten liet de financieminister uitschijnen dat er een uitzondering kan gemaakt worden voor personen die gelet op hun werkuurrooster geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Maystadt bevestigde voorts de vorige week door begrotingsminister Offeciers onthulde krachtlijnen waarrond de regering de komende maanden een meerjarig saneringsplan met het oog op toetreding tot de Europese muntunie zal uitwerken.