Advertentie
Advertentie

Maystadt zwaait met de verkeerde cassatiearresten

(tijd) - De CBR-zaak waarin ter discussie staat of de boete die de Europese Commissie oplegt wegens overtreding van het kartelverbod al dan niet fiscaal aftrekbaar is, brengt grote spanningen inzake het boetenbeleid aan het licht tussen minister van Financiën Maystadt en de Administratie van de Belastingen. Ook de zaak van de Kredietbank-boete past in dit kader. Het klopt dat de minister van Financiën de wettelijke macht heeft om fiscale boeten kwijt te schelden of te milderen, met uitzondering van strafrechtelijke en Europese boeten. Maar door te beslissen dat bepaalde boeten fiscaal aftrekbare bedrijfskosten zijn, gaat Maystadt regelrecht in tegen de bestaande fiscale wetgeving.Het fiscale boetenbeleid is een nieuw symptoom van de aanslepende 'vendetta' tussen de fiscale administratie en het kabinet van de minister van Financiën. Sinds de coördinatie van het Wetboek der Inkomstenbelastingen in 1992 loopt het goed fout tussen administratie en regering. Het vijfjarenplan 1991-1996 voor de hervorming van de fiscale administratie en van de fiscale procedure die de rechten en plichten van de belastingadministratie en belastingplichtigen regelt, is verworden tot een tienjarenplan. Interne naijver tussen de verschillende belastingdirecties, onvrede bij de fiscale ambtenaren wegens personeelstekort, onvoldoende investeringen in opleiding en automatisering en het uitblijven van nieuwe loonbarema's, zorgden voor aanzienlijke vertraging die bijwijlen wel sabotage blijkt.